ขั้นตอนการให้บริการ, การประเมินและเสนอราคา

1.ส่งอีเมล์เอกสารที่คุณต้องการแปลมายังเรา โดยคุณสามารถสแกนส่งผ่านอีเมล์ของเรา info@mythaitranslators.com ซึ่งสามารถรองรับไฟล์ ได้ ทั้งในรูปแบบ PDF, ไฟล์รูปภาพ, รวมไปถึง Microsoft Offices (Word, PowerPoint, Excel)

2. หลังจากที่เราได้รับเอกสาร เราจะตอบกลับและส่งใบเสนอราคาให้ท่าน โดยระยะเวลาและราคาในการแปลขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อนของเอกสาร หลังจากที่ท่านยืนยันและตกลงราคาแล้ว เราจะส่งอีเมล์และรายละเอียดการชำระเงินให้ท่าน

3. เราจะอีเมล์เอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดไปให้ท่าน หรือถ้าท่านต้องการเราสามารถส่งไปรษณีย์ไปยังที่ๆท่านระบุ


careers