ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว


MyThaiTranslators ร่วมมือกับ บริษัททดสอบระบบซอฟท์แวร์ชั้นนำของประเทศอังกฤษ SQS Group (UK) ทำโครงการร่วมกันโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทประกันภัยระดับโลก Liberty Insurance

ลอนดอน, 11 มีนาคม 2556 -- ทีมงานของ MyThaiTranslators และ ทีมงานของ SQS Group (UK) ได้เดินทางไปทำโครงการร่วมกันให้กับบริษัทประกันภัยระดับโลก Liberty Insurance โดยในการนี้ทาง MyThaiTranslators ได้รับหน้าที่สำคัญในการประสานงานกับทางทีมงาน Liberty Insurance ประเทศไทย การนำเสนอภาพรวมของโครงการ การประชุมและเจรจาทางธุรกิจ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานซอฟท์แวร์ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทดสอบระบบจัดการความเสี่ยงในการย้ายฐานข้อมูลต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท MyThaiTranslators
MyThaiTranslators เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำและแปลเว็บไซต์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดและเข้าถึงลูกค้าในระดับโลก โอกาสทางการค้าของท่านจึงไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แค่ภายในประเทศไทยเพียงอย่าง เดียวอีกต่อไป เราให้บริการทั้งการแปลเว็บไซต์ แปลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจะเสนอขาย หรือเข้าสู่ตลาดระดับโลกทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่ท่านมี อาทิเช่น เว็บไซต์ ร้านขายของทางเว็บ เว็บไซต์ของบริษัทร้านค้า ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือพรีเซนต์ลูกค้า นำเสนอการขาย ข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
MyThaiTranslators มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือดูแลลูกค้าในเรื่องการแปลเอกสารตลอดจนการติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศอังกฤษ อาทิเช่น โฮมออฟฟิศ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศอังกฤษ) เรายังได้ให้มีโอกาสให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าในการจัดทำประวัติในการใช้ สมัครงาน (เรซูเม่) ซึ่งลูกค้าของเราต่างได้รับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆที่ได้คาด หวังตามความสามารถและความถนัด ทั้งนี้เราได้ให้คำแนะนำวิธีการนำเสนอตนเองและสมัครงานอย่างมืออาชีพ หางานอย่างไรให้ได้งานอีกด้วย

working in Thailand


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MyThaiTranslatorsได้ร่วมงานกับ บริษัท The business marketing agency จากประเทศออสเตรเลีย

ลอนดอน, 8 กรกฎาคม 2555 -- MyThaiTranslators ได้ร่วมงานกับ บริษัท The business marketing agency จากประเทศออสเตรเลีย โดยเราได้ทำการแปลทั้งข้อความ รวมไปถึงการทำกราฟฟิกในส่วนของเว็บไซต์ภาคภาษาไทย เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นโดยไร้ปัญหาด้านอุปสรรคในการสื่อสารอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการตลาดในประเทศไทยอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท MyThaiTranslators
MyThaiTranslators เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำและแปลเว็บไซต์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดและเข้าถึงลูกค้าในระดับโลก โอกาสทางการค้าของท่านจึงไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แค่ภายในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เราให้บริการทั้งการแปลเว็บไซต์ แปลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจะเสนอขาย หรือเข้าสู่ตลาดระดับโลกทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่ท่านมี อาทิเช่น เว็บไซต์ ร้านขายของทางเว็บ เว็บไซต์ของบริษัทร้านค้า ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือพรีเซนต์ลูกค้า นำเสนอการขาย ข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
MyThaiTranslators มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือดูแลลูกค้าในเรื่องการแปลเอกสารตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศอังกฤษ อาทิเช่น โฮมออฟฟิศ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศอังกฤษ) เรายังได้ให้มีโอกาสให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าในการจัดทำประวัติในการใช้สมัครงาน (เรซูเม่) ซึ่งลูกค้าของเราต่างได้รับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆที่ได้คาดหวังตามความสามารถและความถนัด ทั้งนี้เราได้ให้คำแนะนำวิธีการนำเสนอตนเองและสมัครงานอย่างมืออาชีพ หางานอย่างไรให้ได้งานอีกด้วย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------