บริการของเรา

banner our service 2


  • บริการรับแปลเอกสารทั่วไปภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
  • จัดทำประวัติ (CV / Resume) เพื่อใช้ในการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ทำงานในแผนกสรรหาบุคลากร กับบริษัทระดับโลก
  • แปล แทรก ซับไตเติ้ล ในงานมัลติมีเดีย ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ เพื่อเพิ่มกลุ่มโลกค้า ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างประเทศ
  • รับร่างเอกสารและจดหมายเพื่อติดต่อหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น จดหมายอธิบายแผนการเดินทางเพื่อใช้ประกอบการขอ Schengen วีซ่าไปยุโรป (itinerary)
  • จดหมายเชิญหรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ที่วางแผนจะมาเยี่ยมเยือนท่าน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง, คู่หมั้น หรือคนรักของท่าน (invitation letter)
  • บริการเขียนจดหมายอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอวีซ่า อาทิเช่น เอกสารของท่านอาจจะยังไม่ครบทุกอย่าง เพราะเหตุใด เมื่อไหร่เอกสารจะมา จะส่งเอกสารไปเพิ่มได้เมื่อไหร่ เป็นต้น
  • เขียนจดหมายติดต่อธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ(เช่น การยกเลิกสัญญา) เขียนจดหมายติดต่อทนาย , Council หรือ Citizens Advice Bureau
  • รับเขียน Academic Statement เพื่อใช้ในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
  • จดหมายอื่นๆตามแต่วัตถุประสงค์ของท่าน