อัตราค่าบริการ & การชำระเงิน

อัตราค่าบริการ

อัตราราคาในการแปลหรือเขียนจดหมายขึ้นอยู่กับความยาว ระดับความยากและซับซ้อนของเอกสาร ตลอดจนระยะเวลาความเร่งด่วนในการจัดส่งงาน

หลังจากที่เราได้รับเอกสารเราจะส่งใบประเมินราคาให้ท่านทราบ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการประเมินราคา และ

เอกสารที่ส่งมาให้เราทั้งหมดจะได้รับการรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

thinking girl

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกที่จะชำระได้ทั้งในรูปแบบปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) หรือไทยบาท (THB)
ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้
- ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารไทย หรือ อังกฤษ ตามแต่ท่านจะสะดวก
- ใช้บริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านทางธนาคาร (International Banking Transfer)
- Paypal

ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากที่ตกลงที่จะใช้บริการของเรา โดยเราจะส่งอีเมล์และรายละเอียดการชำระเงินให้ท่าน หลังจากที่ท่านยืนยันและตกลงราคาค่าบริการแล้ว